ØSF

ØKONOMI-STUDENTENES LINJEFORENING

ØSF

ØKONOMISTUDENTENES LINJEFORENING

dETTE ER ØSF

Økonomistudentenes Forening, også kalt ØSF, er en linjeforening ved Handelshøyskolen på UiS. Det er en forening for alle økonomistudenter på bachelornivå, hvor alle automatisk blir medlem gratis.

ØSF sitt styre arbeider frivillig gjennom hele året for å gjøre studietiden til våre studenter best mulig. Noe av det viktigste vi gjør er å skape samhold og engasjement mellom studentene, og å være studentenes stemme i viktige studierelaterte saker. Dette er et kontinuerlig arbeid vi jobber hardt for hele året, gjennom diverse arrangementer og sosiale happenings. Blant annet arrangerer vi fadderuken ved Handelshøyskolen, hyttetur, faglige og sosiale quizkvelder, messer, ball, og andre morsomme aktiviteter

Vi har nær kontakt med Handelshøyskolen og snakker tett om forslag til endringer, tilbakemeldinger på forelesere og studieplan, og mye mer. Gjennom våre faglige messer, Næringslivsmessen og Revisjonsuken, får våre studenter bedre kontakt med bedrifter og god innsikt i hva næringslivet har å by på. Vi har også et godt samarbeid med mange av universitetets andre linjeforeninger og studentorganisasjoner.

DET NYE STYRET.

Kullet 2019/2020 takker det gamle styret som har vært så snille og hatt oss som observatører i 6 måneder nå. Så nå er vi 13 personer som alle er studenter ved Handelshøyskolen UiS. Det er vi som tar beslutninger, planlegger og gjennomfører alt selv. Alle i styret er frivillige og vervene er ulønnet, dette for at alt skal gå til økonomistudentene for å gi dem en ekstra god opplevelse av å være økonomistudent ved UiS.

VÅRE PARTNERE

noE AV DET VI JOBBER FOR

Vi i ØSF er opptatt av en rekke ting som vi mener er viktige for studenter ved UiS.
Under kan du lese om noen av dem.

NETTVERKSBYGGING

Vi arbeider for å bedre det sosiale og faglige miljøet for våre studenter ved UiS, samt gi studentene kontakter.

Aktiviteter

Gjennom Næringslivsmessen og Revisjonsuka gir vi studenter kontakter til næringslivet.

Samhold

Vi liker å skape fellesskap. For oss er det viktig at studentente føler seg sett, og at vi ivaretar et godt miljø.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

ta kontakt

Vi svarer gjerne på henvendelser. Kontakt oss via hjemmesiden eller på Facebook hvis det er noe du lurer på.