ØSF

ØKONOMI-STUDENTENES LINJEFORENING

ØSF

ØKONOMISTUDENTENES LINJEFORENING

dETTE ER ØSF.

ØSF, eller Økonomistudentenes Forening er en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger. Vi er til for å skape samhold og engasjement blant studenter på campus og være stemmen til alle økonomistudenter på bachelornivå.

Dette er et kontinuerlig arbeid vi jobber hardt mot gjennom hele året gjennom diverse arrangementer og sosiale “happenings”.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vi har både faglige og sosiale arrangementer jevnlig gjennom semesteret med blant annet Revisjonsuken, næringslivsmessen, ball, skitur, paintball og ikke minst fadderuken som er vårt desidert største prosjekt gjennom året. Vi har også nær kontakt med handelshøyskolen og snakker tett om forslag til endringer, tilbakemeldinger på forelesere og mye mer! Alle økonomistudenter på bachelornivå blir automatisk medlem hos oss og det er helt gratis!

DET NYE STYRET.

Kullet 2018/2019 takker det gamle styret som har vært så snille og hatt oss som observatører i 6 måneder nå. Så nå er vi 12 personer som alle er studenter ved Handelshøyskolen UiS. Det er vi som tar beslutninger, planlegger og gjennomfører alt selv. Alle i styret er frivillige og vervene er ulønnet, dette for at alt skal gå til økonomistudentene for å gi dem en ekstra god opplevelse av å være økonomistudent ved UiS.

VÅRE PARTNERE

noE AV DET VI JOBBER FOR

Vi i ØSF er opptatt av en rekke ting som vi mener er viktige for studenter ved UiS.
Under kan du lese om noen av dem.

NETTVERKSBYGGING

Vi arbeider for å bedre det sosiale og faglige miljøet for våre studenter ved UiS, samt gi studentene kontakter.

Aktiviteter

Gjennom Næringslivsmessen og Revisjonsuka gir vi studenter kontakter til næringslivet.

Samhold

Vi liker å skape fellesskap. For oss er det viktig at studentente føler seg sett, og at vi ivaretar et godt miljø.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

ta kontakt

Vi svarer gjerne på henvendelser. Kontakt oss via hjemmesiden eller på Facebook hvis det er noe du lurer på.