Select Page

ØSF

Ved Universitet i Stavanger

Les litt mer om hva du kan forvente av ØSF i månedene som kommer!

Om oss

Det sosiale & faglige miljøet ved fakultetet

ØSF, eller Økonomistudentenes Forening er en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger. Vi er til for å skape samhold og engasjement blant studenter på campus og være stemmen til alle økonomistudenter på bachelornivå.

Dette er et kontinuerlig arbeid vi jobber hardt mot gjennom hele året gjennom diverse arrangementer og sosiale “happenings”. Vi har både faglige og sosiale arrangementer jevnlig gjennom semesteret med blant annet Revisjonsuken, næringslivsmessen, ball, skitur, paintball og ikke minst fadderuken som er vårt desidert største prosjekt gjennom året. Vi har også nær kontakt med handelshøyskolen og snakker tett om forslag til endringer, tilbakemeldinger på forelesere og mye mer! Alle økonomistudenter på bachelornivå blir automatisk medlem hos oss og det er helt gratis!

Hvem er vi?

Det nye styret

Kullet 2017/2018 takker det gamle styret som har vært så snille og hatt oss som observatører i 6 måneder nå. Så nå er vi 12 personer som alle er studenter ved Handelshøyskolen UiS. Det er vi som tar beslutninger, planlegger og gjennomfører alt selv. Alle i styret er frivillige og vervene er ulønnet, dette for at alt skal gå til økonomistudentene for å gi dem en ekstra god opplevelse av å være økonomistudent ved UiS.

Noe av det vi gjør

Les mer om det ØSF jobber for

Nettverksbygging

Vi arbeider for å bedre det sosiale og faglige miljøet for våre studenter ved UiS, samt gi studentene kontakter.

Aktiviteter

Gjennom Næringslivsmessen og Revisjonsuka gir vi studenter kontakter til næringslivet.

Samhold

Vi liker å skape fellesskap. For oss er det viktig at studentente føler seg sett, og at vi ivaretar et godt miljø.

Våre partnere

Kontakt oss

Lurer du på noe?

Vi svarer gjerne på henvendelser. Kontakt oss via hjemmesiden eller på Facebook hvis det er noe du lurer på.