ØSF

ØKONOMISTUDENTENES FORENING

ØSF

ØKONOMISTUDENTENES FORENING

dETTE ER ØSF

Økonomistudentenes Forening, også kalt ØSF, er en linjeforening tilhørende Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Det er linjeforeningen for alle økonomistudenter på bachelornivå, hvor alle våre studenter er automatisk medlem uten betaling av medlemskontingent. ØSF sitt styre arbeider frivillig gjennom hele året for å gjøre studietiden til våre studenter best mulig. Noe av det viktigste vi jobber for i ØSF er samhold og engasjement mellom studentene, samtidig som vi er studentenes stemme i viktige studierelaterte saker.

 

Styret arbeider kontinuerlig gjennom høst- og vårsemesteret for å gjennomføre faglige og sosiale arrangementer for våre studenter, ofte i samarbeid med bedrifter i næringslivet. Samtidig har ØSF nær kontakt med Handelshøgskolen og snakker tett om forslag til endringer, tilbakemeldinger på forelesere, studieplan, fag m.m. på økonomistudentenes vegne.

ØSF avholder sosiale og faglige arrangementer hvor fokuset er å øke trivsel, sosialisering og fellesskap mellom studentene, samtidig som vi knytter våre arrangementer til studentenes læringsutbytte. Her er målet å gi studentene faglig kunnskap, best mulig kontakt bedrifter og god innsikt i hva næringslivet har å by på.

DET NYE STYRET.

Kullet 2022/2023 takker det gamle styret som har vært så snille og hatt oss som observatører. Nå er vi 13 nye personer som er klare for å ta over det nye ØSF styret. Det er vi som tar beslutninger, planlegger og gjennomfører alt selv. Alle i styret er frivillige og vervene er ulønnet, dette for at alt skal gå til økonomistudentene for å gi dem en ekstra god opplevelse av å være økonomistudent ved UiS.

VÅRE PARTNERE

noE AV DET VI JOBBER FOR

Vi i ØSF er opptatt av en rekke ting som vi mener er viktige for studenter ved UiS.
Under kan du lese om noen av dem.

NETTVERKSBYGGING

Vi arbeider for å bedre det sosiale og faglige miljøet for våre studenter ved UiS, samt gi studentene kontakter.

Aktiviteter

Gjennom Næringslivsmessen og Revisjonsuka gir vi studenter kontakter til næringslivet.

Samhold

Vi liker å skape fellesskap. For oss er det viktig at studentente føler seg sett, og at vi ivaretar et godt miljø.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

ta kontakt

Vi svarer gjerne på henvendelser. Kontakt oss via hjemmesiden eller på Facebook hvis det er noe du lurer på.