535410_10150737162641552_319368550_n

Hva er egentlig ØSF og hva driver vi med?

ØSF, eller Økonomistudentenes Forening er en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger. Vi er til for å skape samhold og engasjement blant studenter på campus og være stemmen til alle økonomistudenter på bachelornivå. Dette er et kontinuerlig arbeid vi jobber hardt mot gjennom hele året gjennom diverse arrangementer og sosiale “happenings”. Vi har både faglige og sosiale arrangementer jevnlig gjennom semesteret med blant annet Revisjonsuken, næringslivsmessen, ball, skitur, paintball og ikke minst fadderuken som er vårt desidert største prosjekt gjennom året. Vi har også nær kontakt med handelshøyskolen og snakker tett om forslag til endringer, tilbakemeldinger på forelesere og mye mer! Alle økonomistudenter på bachelornivå blir automatisk medlem hos hos og det er helt gratis!

Hvem er vi?

10930128_604524266349257_2936581461441792096_n[1]

Styret 2015/2016

Vi er 12 personer som alle er studenter ved Handelshøyskolen UiS, så vi har et tydelig innblikk i vår målgruppes hverdag. Det er vi som tar beslutninger, planlegger og gjennomfører alt selv. Alle i styret er frivillige og vervene er ulønnet, dette for at alt skal gå til økonomistudentene for å gi dem en ekstra god opplevelse av å være økonomistudent ved UiS. Styret i ØSF har hver og en lagt ned en solid innsats og mange arbeidstimer gjennom året for skape et bedre studentmiljø.   Våre stillinger, navn og ansikter kan du finne her: http://www.osf-uis.no/om-osf/styret-20152016/

Hva er planen fremover?

I den kommende tiden frem mot jul skjer det mye. Vi starter snart opp må en jevnlig spalte som kommer til å sette lys på enkeltindivider både på og utenfor UiS. Spalten vil gi informasjon om deres hverdag, utdanningen, hva de jobber med og hvordan de kom seg ditt de er i dag. Formålet med dette, er å gi en liten pekepinn på hva en kan bli som økonomistudent og forme et lite bilde av hvordan årene fremover blir. Mulighetene er mange, valgene er uendelig og etterhvert som årene går vil en stadig ta et skritt nærmere arbeidslivet.

Det vil også komme en rekke arrangementer fremover. Hva, når og hvor vil bli annonsert på et senere tidspunkt, så det er bare å glede seg! 🙂

Hvordan bli med i ØSF?

Frem til 12. September er det muligheter for å søke seg inn som observatør. Som observatør vil en følge en person som har en spesifikk rolle frem til mars. Her vil en få all opplæring en trenger for å ta over stillingen. I mars vil det bli holdt generalforsamling og styret vil da instille alle observatører til styret (men det er åpent for alle å stille). Da er det ingen tvil om at du som observatør vil stille sterkest.

Interessert i å vite mer? Les mer om stillingene og hva observatør går ut på her: http://www.osf-uis.no/2015/08/11/osf-soker-observatorer-2/

 

Vi er her for å gjøre din hverdag enda bedre!

Hilsener fra alle oss i styret!